Nederlander denkt weinig aan daling inkomen

IS ZORGEN MAKEN NODIG?

Een groot deel van de huizenbezitters zegt niet voorbereid te zijn op de financiële gevolgen van deze ‘life-events’. Toch maakt 40% van hen zich zorgen over of zij nog aan hun verplichtingen kunnen voldoen als zij hun baan verliezen. En dat blijkt niet onterecht. Echtscheiding, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zijn vaak de oorzaak van betalingsproblemen. Het is dus goed als je hier bij de aankoop van je huis bij stil staat. 

OPLOSSING IS VAAK ONBEKEND?

Kom je als huizenbezitter financieel in de knel, dan zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Het blijkt dat deze vaak onbekend zijn. Ruim een kwart van de respondenten zegt niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden tot het kwijtschelden van een restschuld of van de hulp die de hypotheekverstrekker kan bieden bij betalingsproblemen. Zo biedt BLG Wonen als een van de weinigen een restschuldregeling waarbij tot 120% van de marktwaarde van de nieuwe woning kan worden gefinancierd. Ook als deze restschuld is ontstaan op een hypotheek van een andere aanbieder. 

HET ONDERZOEK

Voor het derde jaar op rij voerde GfK een Woononderzoek voor BLG Wonen uit. Aan het onderzoek namen 2089 respondenten deel. Het gaat hierbij om een representatieve weerspiegeling van de Nederlandse huizenbezitters van 35 jaar en ouder. 

 

BLG Wonen. (2016).Nederlander denkt bij aankoop huis te weinig aan daling inkomen. Gepubliceerd op 11-05-2016 Geraadpleegd op 14-05-2016, van blg.nl